Du xuân thì phải lên chùa Thành tâm khấn vái một mùa bình an Năm nay, khác với thông lệ, không phải là những ngôi chùa gần sông nước, HOSTVN lựa chọn tới thăm 3 địa điểm nổi tiếng gắn liền với những di tích lịch sử và cuộc đời của nhiều vị anh hùng,

The post HOSTVN du xuân đầu năm tại chùa Ba Vàng – Côn Sơn – Kiếp Bạc. appeared first on HOSTVN Blog.